Η εμπειρία του Γ΄ΚΠΣ στον αγροτικό τομέα και οι προοπτικές για την Δ΄Προγραμματική Περίοδο.

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Η εμπειρία του Γ΄ΚΠΣ στον αγροτικό τομέα και οι προοπτικές για την Δ΄Προγραμματική Περίοδο.

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΑΓΟΡΑ, τ. -, τχ. 33, 2005, σ. 34-38
Τίτλος: Η εμπειρία του Γ΄ΚΠΣ στον αγροτικό τομέα και οι προοπτικές για την Δ΄Προγραμματική Περίοδο.
Συγγραφέας: Λαλιώτη, Β.
Ημερομηνία: 2005-06-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ-ΕΛΛΑΔΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Δ'ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Γ'ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής