Ανάλυση της ποιότητας των μελετών κόστους-απόδοσης χειρουργικών επεμβάσεων/τεχνικών βασισμένη σε μεθοδολογικά κριτήρια

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Ανάλυση της ποιότητας των μελετών κόστους-απόδοσης χειρουργικών επεμβάσεων/τεχνικών βασισμένη σε μεθοδολογικά κριτήρια

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, τ. -, τχ. 109, 2007, σ. 19-26
Τίτλος: Ανάλυση της ποιότητας των μελετών κόστους-απόδοσης χειρουργικών επεμβάσεων/τεχνικών βασισμένη σε μεθοδολογικά κριτήρια
Περιγραφή: Περιλαμβάνει πίνακες Περιλαμβάνει βιβλιογραφία
Ημερομηνία: 2007-11-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: Υγεία-Οικονομικές απόψεις Βλέπε ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΤΙΜΕΣ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ)
Ιατρικά έξοδα Βλέπε ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ
Κόστος ιατρικής φροντίδας Βλέπε ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ
Οικονομική της υγείας Βλέπε ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής