Νοσοκομεία ή πτωχοκομεία

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Νοσοκομεία ή πτωχοκομεία

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, τ. -, τχ. 61, 1999, σ. 10,12
Τίτλος: Νοσοκομεία ή πτωχοκομεία
Συγγραφέας: Τούντας, Γιάννης
Ημερομηνία: 1999-11-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Φιλανθρωπικά ιδρύματα βλέπε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Θεραπευτήρια βλέπε ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής