Το γραφείο πληροφοριών στην επιχείρηση της Νέας Οικονομίας: το άρθρο του εκδότη

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Το γραφείο πληροφοριών στην επιχείρηση της Νέας Οικονομίας: το άρθρο του εκδότη

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, τ. -, τχ. 326, 2008, σ. 7-11
Τίτλος: Το γραφείο πληροφοριών στην επιχείρηση της Νέας Οικονομίας: το άρθρο του εκδότη
Ημερομηνία: 2008-08-22
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: Συστήματα ανάκτησης πληροφοριών Βλέπε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αυτόματη αποθήκευση δεδομένων Βλέπε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αυτοματισμός στην τεκμηρίωση Βλέπε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αυτόματη ανάκτηση πληροφοριών Βλέπε ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής