10ο Πανελλήνιο κτηνιατρικό συνέδριο: πιστή εφαρμογή των οδηγιών και εγρήγορση όλων μας συνιστά η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

10ο Πανελλήνιο κτηνιατρικό συνέδριο: πιστή εφαρμογή των οδηγιών και εγρήγορση όλων μας συνιστά η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, τ. -, τχ. 2, 2006, σ. 18-20
Τίτλος: 10ο Πανελλήνιο κτηνιατρικό συνέδριο: πιστή εφαρμογή των οδηγιών και εγρήγορση όλων μας συνιστά η Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία
Ημερομηνία: 2006-02-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΠΤΗΝΑ-ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Γρίπη των πουλερικών Βλέπε ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
Ιός HN51 Βλέπε ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (10ο : 2006 Φεβρ. 16-19, ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ)
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΠΤΗΝΑ-ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής