Πρόκληση τοκετού

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Πρόκληση τοκετού

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, τ.20, τχ. 2, 2008, σ. 127-131
Τίτλος: Πρόκληση τοκετού
Συγγραφέας: Μαυροματίδης, Γ.; Βοσνάκης, Χ.; Σταματόπουλος, Χ.
Περιγραφή: Περιλαμβάνει βιβλιογραφία
Ημερομηνία: 2015-11-16
Θέση τεκμηρίου: Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στο Σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ.
Καθιερωμένα θέματα: ΤΟΚΕΤΟΣ (ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ)

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής