Πρωτογενής λοίμωξη από τον ιό της ερυθράς στο πρώτο τρίμηνο της κύησης

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Πρωτογενής λοίμωξη από τον ιό της ερυθράς στο πρώτο τρίμηνο της κύησης

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, τ. -,τχ.3, 2009, σ. 192-196
Τίτλος: Πρωτογενής λοίμωξη από τον ιό της ερυθράς στο πρώτο τρίμηνο της κύησης
Περιγραφή: Περιλαμβάνει βιβλιογραφία Περιλαμβάνει πίνακες Περιλαμβάνει εικόνες
Ημερομηνία: 2009-07-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στο Σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ.
Καθιερωμένα θέματα: ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
ΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ Βλέπε επίσης ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ
ΚΥΗΣΗ-ΤΡΙΜΗΝΟ, ΠΡΩΤΟ
Πρώτο τρίμηνο της κύησης Βλέπε ΚΥΗΣΗ-ΤΡΙΜΗΝΟ, ΠΡΩΤΟ
Κύηση-Πρώτο τρίμηνο Βλέπε ΚΥΗΣΗ-ΤΡΙΜΗΝΟ, ΠΡΩΤΟ
Τρίμηνο της κύησης, Πρώτο Βλέπε ΚΥΗΣΗ-ΤΡΙΜΗΝΟ, ΠΡΩΤΟ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής