Πρόστιμα ή εξελιγμένος κώδικας δεοντολογίας για το ελληνικό εμπόριο

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Πρόστιμα ή εξελιγμένος κώδικας δεοντολογίας για το ελληνικό εμπόριο

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ, τ. -, τχ. 289, 2005, σ. 12-14
Τίτλος: Πρόστιμα ή εξελιγμένος κώδικας δεοντολογίας για το ελληνικό εμπόριο
Συγγραφέας: Κορόβηλας, Κυριάκος
Ημερομηνία: 2005-06-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: Ελεύθερο εμπόριο και προστασία Βλέπε ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Δεοντολογία Βλέπε ΗΘΙΚΗ
ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ
ΚΑΘΗΚΟΝ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΚΑΘΗΚΟΝ
ΗΘΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Βλέπε επίσης ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
Ηθική, Προσωπική Βλέπε ΗΘΙΚΗ
Εμπόριο, Ελεύθερο Βλέπε ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής