Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού [εκτός παγίων, αποθεμάτων, συμμετοχών και χρεογράφων]

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού [εκτός παγίων, αποθεμάτων, συμμετοχών και χρεογράφων]

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΛΟΓΙΣΤΗΣ, τ. -, τχ. 629, 2008, σ. 1365-1369
Τίτλος: Λοιπά στοιχεία του ενεργητικού [εκτός παγίων, αποθεμάτων, συμμετοχών και χρεογράφων]
Συγγραφέας: Φίλος, Ιωάννης Λ.
Περιγραφή: Ο τίτλος της στήλης είναι "Λογιστικά Θέματα"
Ημερομηνία: 2008-11-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ)

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής