Φορολογικές λύσεις και γνωμοδοτήσεις

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Φορολογικές λύσεις και γνωμοδοτήσεις

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΛΟΓΙΣΤΗΣ, τ. -, τχ. 630, 2007, σ. 1509-1528
Τίτλος: Φορολογικές λύσεις και γνωμοδοτήσεις
Συγγραφέας: Ζαρκαλής, Νικ. Α.
Περιγραφή: Ο τίτλος της στήλης είναι "Φορολογική Επιθεώρηση" Περιλαμβάνει πίνακες
Ημερομηνία: 2007-12-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ΕΠΙΤΟΚΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΕΛΛΑΔΑ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής