Δορυφορικό συμπόσιο: οξύ και πεπτικό: παραλλαγές σ'ένα θέμα

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Δορυφορικό συμπόσιο: οξύ και πεπτικό: παραλλαγές σ'ένα θέμα

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ, τ. -, τχ. 95, 2004, σ. 74
Τίτλος: Δορυφορικό συμπόσιο: οξύ και πεπτικό: παραλλαγές σ'ένα θέμα
Ημερομηνία: 2004-11-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στο Σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ.
Καθιερωμένα θέματα: Γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Bλέπε επίσης ΚΑΡΔΙΑΛΓΙΑ
Εμετός Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Ασθένεια οξικής παλινδρόμησης Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Αναστροφή, Γαστρική Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Γαστρική αναστροφή Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Ασθένεια παλινδρόμησης, Οξική Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Έμετος Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Οισοφαγική παλινδρόμηση Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Οισοφαγίτιδα, Παλινδρομική Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ
Παλινδρομική οισοφαγίτιδα Bλέπε ΓΑΣΤΡΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής