Διηλεκτρική συμπεριφορά του εξαφθοριούχου θείου : παράμετροι επίδρασης στην διηλεκτρική αντοχή

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Διηλεκτρική συμπεριφορά του εξαφθοριούχου θείου : παράμετροι επίδρασης στην διηλεκτρική αντοχή

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, τ. 11, τχ. -), 2006, σ. 81-98
Τίτλος: Διηλεκτρική συμπεριφορά του εξαφθοριούχου θείου : παράμετροι επίδρασης στην διηλεκτρική αντοχή
Συγγραφέας: Σπηλιόπουλος, Ιωάννης, Berger, Gerard
Ημερομηνία: 2006-01-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής