Το δικαίωμα στο σώμα μας: κυριότητα του εαυτού, φυσικά χαρακτηριστικά, διακριτότητα του προσώπου

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Το δικαίωμα στο σώμα μας: κυριότητα του εαυτού, φυσικά χαρακτηριστικά, διακριτότητα του προσώπου

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ, τ. -, τχ. 109, 2007, σ. 41-44
Τίτλος: Το δικαίωμα στο σώμα μας: κυριότητα του εαυτού, φυσικά χαρακτηριστικά, διακριτότητα του προσώπου
Συγγραφέας: Σπυράκη, Χριστίνα
Περιγραφή: Περιλαμβάνει βιβλιογραφία
Ημερομηνία: 2007-11-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: Ατομικές ελευθερίες Βλέπε ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής