Κριτική της Κριτικής

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Κριτική της Κριτικής

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΔΙΑΒΑΖΩ, τ. -, τχ. 3, 1976, σ. 16-18
Τίτλος: Κριτική της Κριτικής
Συγγραφέας: Φραγκόπουλος, Θ.Δ.
Ημερομηνία: 1976-05-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στο Σπουδαστήριο ΣΔΟ.
Καθιερωμένα θέματα: ΚΡΙΤΙΚΗ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής