Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (1996-1998)

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (1996-1998)

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, τ. -, τχ. 245, 2001, σ. 85-92
Τίτλος: Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (1996-1998)
Ημερομηνία: 2001-11-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: Εμπορικό ψάρεμα Βλέπε ΑΛΙΕΙΑ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Βλέπε επίσης ΟΣΤΡΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Αλιευτική βιομηχανία Βλέπε ΑΛΙΕΙΑ
ΑΛΙΕΙΑ Βλέπε επίσης ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ
Αλιευτικές μέθοδοι Βλέπε ΑΛΙΕΙΑ
ΑΛΙΕΙΑ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Βλέπε επίσης ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΑΛΙΕΙΑ Βλέπε επίσης ΨΑΡΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΩΝ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής