Αιμορραγίες στο 3ο στάδιο του τοκετού

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Αιμορραγίες στο 3ο στάδιο του τοκετού

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ, τ.20, τχ.2, 2008, σ. 146-151
Τίτλος: Αιμορραγίες στο 3ο στάδιο του τοκετού
Συγγραφέας: Αποστολίδης, Α.; Σταματέλος, Ι.; Σταματόπουλος, Π.
Περιγραφή: Περιλαμβάνει βιβλιογραφία
Ημερομηνία: 2015-11-16
Θέση τεκμηρίου: Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στο Σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ.
Καθιερωμένα θέματα: ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ -- ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
ΤΟΚΕΤΟΣ (ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ) -- ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής