Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των Eλληνίδων εγκύων για τη μητρότητα μέσω της ανάλυσης των χρωμάτων

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των Eλληνίδων εγκύων για τη μητρότητα μέσω της ανάλυσης των χρωμάτων

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, τ. -,τχ.3, 2009, σ. 167-180
Τίτλος: Οι κοινωνικές αναπαραστάσεις των Eλληνίδων εγκύων για τη μητρότητα μέσω της ανάλυσης των χρωμάτων
Συγγραφέας: Ρήγα, Α-Β; Κριεκούκη, Μ.
Περιγραφή: Περιλαμβάνει βιβλιογραφία Περιλαμβάνει πίνακες
Ημερομηνία: 2009-07-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στο Σπουδαστήριο της ΣΕΥΠ.
Καθιερωμένα θέματα: ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ
ΚΥΗΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Έγκυες γυναίκες-Ψυχολογία Βλέπε ΚΥΗΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
Αναπαραστάσεις, Κοινωνικές Bλέπε ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΩΜΑΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής