Το private banking δε λειτουργεί μέσω του δικτύου καταστημάτων, αλλά μέσω ξεχωριστών μονάδων.

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Το private banking δε λειτουργεί μέσω του δικτύου καταστημάτων, αλλά μέσω ξεχωριστών μονάδων.

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, τ. -, τχ. 53, 2008, σ. 70-72
Τίτλος: Το private banking δε λειτουργεί μέσω του δικτύου καταστημάτων, αλλά μέσω ξεχωριστών μονάδων.
Συγγραφέας: Μαναήλογλου, Δανιήλ
Ημερομηνία: 2008-10-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Προσωπικές τραπεζικές υπηρεσίες Βλέπε ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες Βλέπε ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ-ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Διαχείριση επενδύσεων Βλέπε ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής