Λαμπτήρες ψυχράς καθόδου

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Λαμπτήρες ψυχράς καθόδου

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, τ. - , τχ. 102, 2005, σ. 122-127
Τίτλος: Λαμπτήρες ψυχράς καθόδου
Συγγραφέας: Καμπά, Δήμητρα
Περιγραφή: Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και εικόνες
Ημερομηνία: 2005-11-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
Καθιερωμένα θέματα: Λαμπτήρες, Ηλεκτρικοί Βλέπε ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής