Χρωστικές ενώσεις

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Χρωστικές ενώσεις

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: σ. 40-41
Τίτλος: Χρωστικές ενώσεις
Συγγραφέας: Ζαμπετάκης, Γιάννης
Ημερομηνία: 2009-07
Θέση τεκμηρίου: "Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη"
Καθιερωμένα θέματα: Βαφές και βάψιμο-Τρόφιμα Βλέπε ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΚΑΡΟΤΕΝΟΕΙΔΗ
Χρωστικές τροφίμων Βλέπε ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΑΝΘΟΚΥΑΝΙΝΕΣ
ΧΛΩΡΟΦΥΛΛΗ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής