Κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: σ.36-37
Τίτλος: Κλάδος ιχθυοκαλλιέργειας
Συγγραφέας: Καραγιαννοπούλου, Δέσποινα
Ημερομηνία: 2009-07
Θέση τεκμηρίου: "Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή. Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη"
Καθιερωμένα θέματα: Τεχνητή αναπαραγωγή ψαριών Βλέπε ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ψάρια-Εκτροφή Βλέπε ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Εκτροφή ψαριών Βλέπε ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ψάρια-Καλλιέργεια Βλέπε ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής