ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ, τ. -, τχ. 176, 1966, σ. 66-73
Τίτλος: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Συγγραφέας: ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ, Γ.
Ημερομηνία: 1966-02-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΥΓΙΕΙΝΗ ΨΑΡΙΩΝ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής