Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, τ. -, τχ. 3, 2003, σ. 56
Τίτλος: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ
Συγγραφέας: ΡΩΜΑΝΙΑΣ, Γ.
Ημερομηνία: 2003-01-18
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΧΩΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής