Υποχρεώσεις φορολογουμένων κατά το μήνα Δεκέμβριο

Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών

Υποχρεώσεις φορολογουμένων κατά το μήνα Δεκέμβριο

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής


Πηγή: ΛΟΓΙΣΤΗΣ, τ. -, τχ. 630, 2007, σ. 1480-1502
Τίτλος: Υποχρεώσεις φορολογουμένων κατά το μήνα Δεκέμβριο
Συγγραφέας: Ζαρκαλής, Νικ. Α.
Περιγραφή: Ο τίτλος της στήλης είναι "Φορολογική Επιθεώρηση"
Ημερομηνία: 2007-12-01
Θέση τεκμηρίου: Διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή.Το περιοδικό που φιλοξενεί το συγκεκριμένο άρθρο βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.
Καθιερωμένα θέματα: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΑΔΑ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ-ΕΛΛΑΔΑ
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ-ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αυτό το άρθρο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση πλήρους εγγραφής